Attefallshus som permanent bostad

04 juni 2020
Eva Olsson

Reglerna kring uppförandet av ett attefallshus är mycket mer flexibla jämfört med en friggebod. I ett attefallshus kan man bo permanent, men då måste man utrusta det som ett vanligt bostadshus med badrum och kök. Även andra funktioner som förvaring av saker måste finnas. Det ska dessutom vara tillgängligt för personer som har nedsatt rörelseförmåga. Om däremot attefallshuset ska användas som fritidshus är kraven inte lika stora.

Andra regler när det gäller uppförande av ett attefallshus, är att det måste finnas ett bostadshus på den tomt man tänkt bygga på. Byggnadsytan får inte heller vara större än 30 kvadratmeter när det gäller ett komlementbostadshus utan bygglov. Dessutom får man inte bygga ihop det med sitt befintliga bostadshuset, utan måste vara en fristående byggnad. Det finns även vissa platser där attefallshus inte får byggas, som vid flygplatser och försvarets övnings- och skjutfält. Om man är osäker vad som gäller i ens egen kommun, kan man kontakta byggnadsnämnden. Man måste också göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked innan man sätter igång med byggnationen. Annars finns en risk att man måste betala en byggsanktionsavgift och i värsta fall riva byggnationen.

Sedan är det strandskyddet som man måste tänka på. Inom 100 meter från hav och sjö eller annat vattendrag måste man få tillstånd för en byggnation. Även om platsen ligger nära en allmän väg eller ett järnvägsområde finns särskilda regler att ta hänsyn till. Ett attefallshus är även möjligt att användas som ett komplementbyggnad och då som till exempel gäststuga, bastu, växthus, garage, båthus eller förråd. Möjligheterna är stora när man har ett attefallshus på sin tomt. Det gör att man alltid kan nyttja det till de behov man har för tillfället. Ett gästhus är alltid skönt att ha när det kommer gäster. Likaså när barnen blir så stora att de vill bo lite för sig själva, men ändå i närheten av föräldrarna, är attefallshuset perfekt.

Fler nyheter