Avsättning till tjänstepension: En guide till långsiktigt sparande

18 januari 2024
Karl Lindgren

editorial

Tjänstepension är en viktig del av svenskarnas pensionssparande och innebär att arbetsgivaren regelbundet avsätter pengar till de anställdas framtida pension. Denna artikel kommer att ge dig en fördjupad förståelse för avsättning till tjänstepension och varför det är en så viktig del av din ekonomiska trygghet.

Vad är tjänstepension?

Tjänstepension är den del av pensionen som betalas av arbetsgivaren. Det är en form av uppskjuten lön som ska ge dig ekonomisk trygghet den dagen du slutar arbeta. Tjänstepension är, vid sidan av den allmänna pensionen från staten och eventuellt eget privat sparande, en av de tre pelarna i det svenska pensionssystemet. Till skillnad från den allmänna pensionen, som alla som arbetat och betalat skatt i Sverige är berättigade till, är tjänstepensionen knuten till din anställning och de avtal som finns mellan din arbetsgivare och fackförbund.

Tryggare ålderdom

Ett av de största argumenten för tjänstepension är att den bidrar till en tryggare ekonomisk situation under ålderdomen. Eftersom tjänstepensionen baseras på din lön och hur länge du har arbetat hos din arbetsgivare, är det ofta en avsevärd summa pengar som du har att se fram emot när pensionsdagen väl kommer.

Skatteeffektiv avsättning

En annan fördel med tjänstepension är dess skatteeffektivitet. De avsättningar som görs till din tjänstepension görs före skatt vilket innebär att du betalar mindre i inkomstskatt under de år pengarna sätts av. Det leder till en högre pension eftersom kapitalet får möjlighet att växa i en skattefördelaktig miljö.

Avtal och procentsatser

Avsättning till tjänstepension sker oftast enligt de kollektivavtal som finns mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna. Procentsatsen som avsätts varierar beroende på ålder, lön och vilket avtal din arbetsgivare följer. Ofta ligger avsättningen mellan 4,5% till 30% av lönen, där en högre procentsats vanligen gäller för äldre medarbetare och de med högre löner.

image

Val av förvaltare

Som anställd har du ofta rätt att själv välja hos vilken försäkringsgivare eller fondförvaltare dina pensionspengar ska placeras. Om man inte gör ett aktivt val förvaltas pengarna enligt en förvalsalternativ som arbetsgivaren har valt. Det är därför viktigt att sätta sig in i vilka alternativ som finns och hur de passar just din riskprofil och dina framtidsplaner.

Vikten av att hålla koll på din tjänstepension

För många kan det verka långt borta att tänka på pensionen, men att ha ett intresse för hur din tjänstepension hanteras kan vara avgörande för din framtida ekonomiska trygghet. Några punkter att tänka på:

Uppdatera dina val

Dina livsomständigheter förändras och med dem kanske också din riskvilja. Se till att de val du gjort tidigare fortfarande speglar hur du vill att din pension ska förvaltas och växa.

Tänk på avgifterna

Höga förvaltningsavgifter kan äta upp en stor del av din tjänstepension. Det är därför viktigt att regelbundet jämföra avgifterna hos olika förvaltare och se till att dina pengar inte minskar i värde onödigtvis.

Överväg att samla dina pensioner

Om du har pension från flera arbetsgivare kan det vara klokt att samla dem för att få en bättre översikt och eventuellt minska avgifterna.

Vår rekommendation

Tjänstepension är en viktig del av den svenska tryggheten och att förstå dess mekanismer är nyckeln till en tryggare ekonomisk framtid. Genom att vara uppmärksam på hur avsättningarna görs, vilka val som finns och hur pensionen förvaltas kan du öka chanserna för en god ålderdom.

För mer information och vägledning kring din tjänstepension, besök gärna AFA Försäkring (afaforsakring.se) som erbjuder försäkringar och tjänster kopplade till arbetslivet. Deras expertis kan hjälpa dig att optimera ditt pensionssparande.

Fler nyheter