När det mesta känns för tungt

05 november 2019
jonas olsson
När det mesta känns för tungt

Dagens värld är generellt sett ganska stressig många gånger. Alla företag där varor skall flyttas mellan olika punkter har nog samma problem.Det handlar om tid, det handlar om tillgänglighet och det handlar om pengar!Som företagare är du långt ifrån ensam om att ha behov av mobila problemlösningar. detta märks också, milt sagt, i trafiken, speciellt i Stockholm. Vägar, leder, gator – ingen transportör behöver känna sig ensam och isolerad, utan det finns gott om branschkollegor och andra trafikanter av varjehanda slag! Detta medför självklart en hel del speciella problem. Sedan ser problemen olika ut beroende på vad du vill transportera, klassificeringen och storleken.

 

 

Mycket trafik på inte så stor yta

 

Det är bara att konstatera – mängden fordon och mängden transportled är i otakt. Erfarenhet , skicklighet och förmåga till att tänka ett par steg framåt kan vara avgörande för hur effektivt du kan transportera dina varor. Det krävs speciell kompetens både från dig själv och från den speditör du väljer att använda för ett lyckat resultat. 

 

Handlar det sedan om tungt styckegods och eventuellt även klassat gods, ADR, har vi ännu fler utmaningar att ta hänsyn till. Bestämmelserna som finns runt detta kan tyckas stränga men är ändå avsedda att skydda oss alla.

 

Att hitta rätt i transportdjungeln

 

Att hitta rätt kan vara svårt på mer än ett sätt! Lokalkännedom, körskicklighet, tillgänglighet och ett bra pris – allt spelar in. 

 

När du behöver anlita en lyftkran för mobila ändamål finns det ändå bra alternativ tillhanda! En firma som har kompetens och fordon som passar för alla föremål är att föredra – då slipper du ringa runt till olika personer beroende på dagens behov, vilket underlättar och spar tid. Att bli bemött på ett excellent sätt är inte självklart – men det finns företag som klarar av allt. Bemötande och transportbehov – de fixar bådadera!

Fler nyheter