Begravningsbyrå kan vara till extra stor hjälp under pandemin

15 september 2020
Cecilia Olsson

Den pågående pandemin är något som påverkar alla människor i samhället, vissa mer än andra. Det finns de som förlorat en nära anhörig i Covid-19 och även de som har förlorat en person av en annan orsak påverkas fortfarande av pandemins framfart. Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får ha maximalt 50 deltagare, detta är ett beslut fattat av regeringen och omfattar även begravningar.

Det går att ordna begravningar trots Covid-19

Detta gör att begravningarna kan för vissa se lite annorlunda ut än vad som kanske hade varit en önskan från början. Somliga vill till och med skjuta på begravningen, något som inte är helt oproblematiskt av flera orsaker. För det första så måste en kropp kremeras eller gravsättas inom en månad (helst så snart som möjligt) efter dödsfallet enligt svensk begravningslag.

Något annat som är bra att ta i beaktande är att begravningen är en del av sorgeprocessen och erfarenheten visar att det ofta lindrar att få hålla begravning. Därför kan det vara mindre bra att dra ut på processen under många månader. Om det trots allt finns en önskan om att skjuta fram begravningen så är det möjligt att kremera kroppen. Då går det att vänta med gravsättningen upp till ett år och begravningsceremonin kan genomföras med urna istället för kista.

Ordna så att alla kan delta utan att behöva vara på plats

För att anhöriga ska kunna delta i begravningsceremonin utan att fysiskt vara på plats så går det tack vare dagens teknik att sända begravningen på nätet. Många begravningsbyråer erbjuder nämligen att direktsända/livestreama ceremonin. 

Anlita en begravningsbyrå som ger personligt stöd

Davidshalls Begravningsbyrå i Malmö strävar alltid efter att på ett varmt, personligt och respektfullt sätt möta de önskningar och tankar människor har inför en begravning. De erbjuder vägledning, hjälp och stöd genom hela processen från planering av själva begravningen till hjälp med bouppteckning och arvskifte. 

Fler nyheter