Det är viktigt att ta hjälp av en kunnig rekonstruktör vid en rekonstruktion

20 augusti 2021
Cecilia Olsson

En företagsrekonstruktion är något som kan rädda ett bolag från att gå i konkurs. Genom ett nära samarbete med en rekonstruktör så kan företaget förhandla fram bättre avtal samt göra viktiga förändringar för att bolaget återigen ska kunna bli lönsamt. Företaget själv föreslår en lämplig konstruktör i ansökan om företagsrekonstruktion hos tingsrätten. Därför är det klokt att välja en med goda kunskaper och erfarenhet så att rekonstruktionen får ännu bättre förutsättningar att lyckas. 

Hitta en duktig rekonstruktör 

Det är viktigt att rekonstruktören har kompetens för uppdraget samt erfarenhet inom den bransch bolaget verkar i, då en rekonstruktion kan vara en komplicerad process. En rekonstruktörs uppgift vid en rekonstruktion är att granska företagets ekonomi samt ta reda på om företaget har goda förutsättningar att genomföra rekonstruktionen med lyckat resultat. Det handlar bland annat om att titta på hur stor skuldsättning bolaget har, om det finns möjligheter att åtgärda omedelbara såväl som långsiktiga likviditetsproblem samt om det går att finansiera ett ackord med mera. 

Anser rekonstruktören att företaget har goda möjligheter att lyckas samt att tingsrätten beviljar ansökan så är det bara för bolaget att sätta igång arbetet med att ta fram en rekonstruktionsplan för att sedan verkställa den. En fastslagen plan måste sedan följas och uppstår det behov av att göra avvikelser så ska såväl rekonstruktören som bolaget kunna motivera dessa. Även om bolagets verksamhet kan fortsätta i princip som vanligt under rekonstruktionen så krävs rekonstruktörens godkännande i vissa frågor, till exempel när det gäller åtgärder som påverkar bolagets ekonomi. Det finns även vissa uppgifter som endast får utföras av rekonstruktören.

Rätt rådgivning och konstruktör ger goda förutsättningar

Eftersom målet med en företagsrekonstruktion är att bolaget ska undvika en konkurs och återigen bli lönsamt så är det viktigt med skräddarsydd rådgivning utifrån bolagets egna förutsättningar. RekonstruktionsGruppen är en organisation med lång erfarenhet av företagsrekonstruktioner. De arbetar alltid med sina kunders bästa i fokus samt erbjuder tjänster utformade utifrån varje enskilt uppdrag. Mer information finns på https://rekonstruktionsgruppen.se/.

Fler nyheter