Ekonomisk hjälp vid invaliditet

26 april 2021
william eriksson

Drabbas man av en bestående skada i samband med olycksfall är det en klen tröst att man kan få ekonomisk ersättning, men det är trots allt en trygghet i eländet när man inte längre klarar av att arbeta. Direkt när det händer en olycka måste man gå till läkare och få skadorna dokumenterade i sin journal. Men man vet inte om det läks ut och om man blir bra igen.

Därför brukar försäkringsbolagen vilja att det går en tid mellan olyckstillfället och ansökan om ersättning. Din olycksfallsförsäkring gäller om det visar sig att du har en bestående funktionsnedsättning, men det måste styrkas av en läkare. Eftersom en specialistläkare, som till exempel en ortoped, har stora expertkunskaper när det gäller skador, är det dit du bör söka dig för att få ett invaliditetsintyg.

Olika skalor och ersättningsgrader

Hos läkaren bedömer man hur mycket smärta du känner, hur rörligheten är i dina leder och hur stor invaliditetsgrad du kan bedömas ha. Olika skador har olika värderingar i tabellerna, men läkaren är expert på att bedöma hur stora de sammanlagda funktionsnedsättningarna är. Man gör noggranna undersökningar, och sedan skriver läkaren ut ett invaliditetsintyg som försäkringsbolaget ska ha.

Även upplevd smärta dokumenteras, för det är inte allt som gör ont som syns. Rörlighet och hur mycket kraft du upplever att du har i lederna är också viktiga faktorer när det gäller att bedöma arbetsoförmåga. Det viktigaste är dock att det har hunnit gå en tid efter olyckstillfället, så att man kan bedöma hur pass mycket bättre du har blivit under tiden.

Hjälpmedel och träning

Det finns många hjälpmedel och träning för den som drabbas av invaliditet efter en olycka. Man kan få bidrag till bostadsanpassning för ta bort trösklar inomhus eller sätta upp stödhandtag, och det finns rullstolsramper så att man kan undvika trappor och ändå bo kvar hemma.

Fler nyheter