En sjukförsäkring kan ge trygghet i osäkra tider

05 februari 2021
Cecilia Olsson

editorial

Vid en längre tids sjukskrivning uppstår det i regel flera utmaningar. Först och främst handlar det om att något inte stämmer i kroppen eller huvudet vilket i sig är tillräckligt påfrestande. Det är aldrig trevligt att vara sjuk och i princip allt man kan tänka på är att man ska bli frisk och må bra igen.

Det kan dessutom vara väldigt ansträngande om sjukdomen kräver sjukhusbesök och behandlingar med jämna mellanrum, något som dessutom kan innebära en hel del utgifter. Därmed kommer vi in på att en sjukskrivning även kan påverka ekonomin negativt.

En sjukförsäkring ger extra ersättning utöver sjukpenningen

När man blir sjukskriven en längre tid så kan den privata ekonomin påverkas negativt på flera sätt. Som tidigare nämnt så kan behandlingar och mediciner, som krävs för att bli frisk och kunna gå tillbaka till arbetet igen, innebära ekonomiska påfrestningar.

Dessutom är sjukpenningen lägre än vad lönen som man är van att få in varje månad är. Ofta handlar det om en minskning på 20 procent, vilket kan göra stor skillnad i vardagen.

Sjukförsäkring

Därför är det bra att det finns sjukförsäkringar som kan ge lite extra ersättning under svåra tider. Afa Försäkring har en sjukförsäkring som kompletterar sjukpenningen från Försäkringskassan med en viss procent baserat på den anställning man har samt hur mycket man får i ersättning. 

En kollektivavtalad sjukförsäkring som många har genom sin anställning

Sjukförsäkringen från Afa Försäkring är en kollektivavtalad försäkring som många har genom sin anställning. Den kan även tecknas separat av arbetsgivare som vill ge sina anställda lite extra ekonomisk trygghet vid en eventuell sjukskrivning.

På www.afaforsakring.se går det att läsa mer om vem som har rätt till Afas sjukförsäkring samt ansöka om ersättning direkt via deras hemsida. Det kan ge lite extra ekonomisk trygghet i en tid av osäkerhet när man blivit sjukskriven.

Fler nyheter