Förskolan – det första steget på en utbildningsväg

10 maj 2020
Lily Hansen

Det finns idag många olika alternativ att välja mellan för den som ska skicka sina barn till förskolan i Eskilstuna. Olika pedagogiker, olika inriktningar, olika sätt att lära. För lär sig gör man även så tidigt som i förskolan. Här väcks en nyfikenhet att lära som hjälper barnen att utforska sin omvärld. Det är även en viktig plats att ta de första stegen mot att bli en social varelse i en värld med andra människor. Förskolan är de första stapplande stegen ett barn tar på sin väg mot vetande och kunskap. På förskolan är det också en massa lek och spring och frisk luft. Men leken är inte bara lek. Det finns ett syfte med leken.

 

Leka och lära

Barn som leker lär sig också en massa bra saker. Genom att kombinera leken med lärandet kan man bjuda barnen på nödvändiga kunskaper samtidigt som de får leka. I förskolan är det oftast så här det pedagogiska arbetet går till. Leken används som ett verktyg i undervisningen. För undervisning är det även här, även om den ser annorlunda ut än i till exempel grundskolan. Här börjar barnen formas så att de kan navigera genom livet och världen senare. I förskolan grundlägger man också läsandet, skrivandet och räknandet. Barnen får även lära sig sådana saker som att vänta på sin tur, dela med sig och att tänka på andra.  

 

 

Ta reda på mer

Vill du få veta mer om hur man arbetar i förskolan och vad du som förälder kan förvänta dig av en förskola i Eskilstuna, eller på andra platser i landet? Titta in på http://britishschools.se för att få veta mer. Där hittar du det mesta om hur man tänker runt lärandet i förskolan, hur man ser på det pedagogiska arbetet och vad man har för visioner om vad förskolan ska vara.  

Fler nyheter