Läs om vägmarkeringar på svevia.se/vagmarkering

21 januari 2021
patrick pettersson

Föreställ er en väg utan vägmarkeringar. Svart asfalt på en krokig väg genom landskapet. Då gäller det att vara extra uppmärksam på hur man kör, särskilt med mötande trafik och smala vägrenar. Är det dessutom mörkt kan det bli riktigt farligt och man blir också snabbt trött i ögonen. En vit vägmarkering är jätteviktig för trafiksäkerheten och visar vart vägen leder, hur bred den är och var man ska hålla sig på körytan.

Men också en parkeringsplats, utan de vägmarkeringar som beskrivs här svevia.se/vagmarkering, blir snabbt rörig och kaosartad. En parkeringsplats behöver markeringar som leder trafiken och för att man ska veta var man ska köra in och ut, men även parkeringsrutor så att ytan brukas på bästa sätt. 

Det är inte bara Vägverket och kommunen som har nytta av vägmarkeringar. Även privatpersoner, föreningar och företag kan ibland behöva markeringar som pekar ut riktningen, ramar in och berättar vad som gäller. Linjer, pilar och olika symboler hjälper till men leder till bättre trafiksäkerhet och motverkar olyckor.

 

 

Bättre och säkrare arbetsmiljö med vägmarkeringar

Vägmarkeringar är också viktigt för arbetsmiljön och säkerheten på en arbetsplats. Exempelvis för trafiken inom ett industriområde, på ett industrigolv eller i en hamn. Men vägmarkeringarna hjälper också till och skapar ordning så att framkomligheten blir bättre, vilket även leder till att produktiviteten ökar. 

Men man kan även använda vägmarkeringar för att göra en trist skolgård mer spännande med olika markeringar för lekar och spel. Det fungerar också att göra markeringar för olika sporter som basket, landhockey, och padel. 

Vill man ha vägmarkeringar gjorda på sin skola, på sitt företag eller hos sin förening med mera kan det vara bra att kontakta ett par olika företag för att först be om ett kostnadsförslag och sedan jämföra priserna. Tryck här för att läsa om ett företag som arbetar med moderna maskiner.

Fler nyheter