Stort behov av asylrättslig rådgivning

16 april 2020
jonas olsson
Stort behov av asylrättslig rådgivning

Idag beräknas över 70 miljoner människor vara på flykt världen över. Det är en enorm mängd människor som flyr från krig, svält, klimatkatastrofer, fattigdom och annan nöd. Det är ingen enkel resa. Vad som inte gör det enklare är att många länder mer och mer begränsar antalet flyktingar och invandrare man vill ta emot och till och med stänger sina gränser helt och hållet. När Coronaviruset svepte in över Europa våren 2020 var det flera länder vars politiska ledare tog beslutet att stänga gränserna som en åtgärd för att minska smittspridningen. För att komma in i ett av dessa länder krävs en riktigt bra advokat.

 

Rätten att söka asyl

Alla människor har den mänskliga rättigheten att söka asyl i ett annat land. I de flesta fall behövs då hjälp av ett juridiskt ombud, förslagsvis en advokat, för att reda ut pappersarbetet, bedriva ansökningsprocessen och eventuellt överklaga ett icke fördelaktigt beslut av Migrationsverket. För vem som helst är juridiska tvister komplicerade processer, och då kan man föreställa sig hur det är om man kommer från ett annat land och talar ett annat språk än i det land man har sökt asyl i. Asylrätten finns överallt. Asylrätt i Göteborg ska därför inte skilja sig från rätten att söka asyl i Paris.

 

 

För din talan i rättsprövningar

Många jurister och advokater väljer att specialisera sig inom ett visst fält inom sin bransch. För många advokater blir det fältet just migrationsrätt. När man representerar en klient som vill försvara sin rätt att som utländsk medborgare befinna sig i Sverige anlitas man ofta i egenskap som offentligt biträde. Man för då sin klients talan gentemot Migrationsverket och Migrationsdomstolen likt en försvarare i en rättsprövning. Du kan här läsa mer om vad advokater och juridiska biträden kan hjälpa till med i relevans till rätten att söka asyl: https://advokatfirmanop.se/sv.

Fler nyheter