Virussanering en del av vardagen

18 juni 2022
william eriksson

editorial

För somliga är virussanering en del av vardagen. Det kan handla om de som arbetar med att sanera lokaler, såsom exempelvis sjukhus eller andra offentliga miljöer. Under covidtiden blev också varenda butiks- eller restauranginnehavare väl förtrogen med att sanera. 

Covid-19 är dock långt ifrån det enda virus som vi haft i samhället. Faktum är att virus sprids titt som tätt, inte minst under höst- och vinterhalvåret. Om du har funderingar över hur du ska bli av med virus kan det vara värt att lära dig mer om virussanering. Rätt produkter, skyddsutrustning och tillvägagångssätt är essentiellt för att bli kvitt virus.

 

Luftburna virus

Virus sprids ofta genom kontaktytor men de kan även vara luftburna. Dessa kallas för bioaerosoler. Ett exempel på ett luftburet virus är kräksjuka. Det kan vara knepigt att förstå hur man på exempelvis ett kontor ska kunna skydda mot luftburen virussmitta. 

Faktum är att om det finns en god ventilation i rummet så tar det inte särskilt lång tid innan luften har bytts ut. Det är därför mycket viktigt i alla offentliga miljöer att se till så att ventilationen är tillräckligt effektiv.

En anledning till att virus sprids flitigare under vinterhalvåret kan vara att luften blir torrare när den värms upp. Vissa forskare tror att luftburna virus då enklare överlever och kan transporteras.

 

virussanering

 

Virus kan spridas på fler sätt

Virus kan även smitta via kontaktytor. Om du är sjuk ska du därför tänka efter en extra gång innan du går ut och rör olika föremål. Det kan vara så att du sprider smitta exempelvis genom att ta i ledstången i tunnelbanan eller genom att trycka på en hissknapp.

Virus är osynligt och det gör det spännande men det kan kanske även framstå som lite läskigt. De som är bra på virussanering kan hjälpa dig vidare för att exempelvis skydda personalen på din arbetsplats eller boende i din bostadsrättsförening.

Fler nyheter